Archivo de la categoría: Maxín

Os nosos Papá Noel

As personaxes tradicionais do Nadal do Norte da Península

Autora: Alba Losada García


Todos coñecemos a ese gordiño bonachón vestido de cor vermella que na Noiteboa colma de alegría con regalos a todos os nenos: Papá Noel; pero este personaxe, aínda que é máis famoso, ten que competir cas figuras que describo a continuación,  pertencentes a nosa cultura, que curiosamente proceden todos da banda norte da península. Os seus nomes varían segundo o seu territorio pero comparten características e costumes similares.

De Oeste a Leste a primeira figura que nos atopamos é a da nosa terriña, Galicia:

 O Apalpador, o amable carboeiro do Courel

“Hoxe é noite de Nadal,

vaite ninín á camiña

que vai vir o Apalpador

a palparte a barriguiña”

(Versos tradicionais de Ourense)

Este xigante barrigudo e barbado é a figura dun carboeiro que baixa, segundo a tradición, na Noiteboa ou na Noitevella dende a serra do Courel a agasallar ós nenos con castañas quentes e algún regalo de vez en cando. O Apalpador como o seu nome indica, apalpa as barrigas dos pequenos comprobando se comeron ben durante o ano e se estes teñen o ventre cheo non pasaran fame durante todo o ano vindeiro.

Esteru, o bonachón montañés

“Y d’entonces tolas navidades, a la final de caa añu, Esteru va polos pueblos con su burru repartiendo juguetes y regalos a los neños pa que sean felices.”

(lenda tradicional cántabra do Esteru)

Un leñador forte e de grandes barbas que sempre leva boina e fuma en pipa. Esta figura vive nos montes cántabros cortando leña ata a chegada do inverno, cando deixa a tala e comeza a fabricar os xoguetes  ca súa hacha, que posteriormente repartiralle aos nenos da rexión, e dalgúns concellos astures marxeantes, a noite de Nadal coa axuda do seu compañeiro o burru.

g26p64f2
Esteru na compaña de seu burru

Olentzero, o carboeiro euscaldún

“Olentzero joan zaigu

mendira lanera

intentzioarekin

ikatz egitera.

Aditu duenean

Jesus jaio dela

lasterka etorri da

berri ona ematera.”

“Olentzero foise

ó monte a traballar

ca intención

de facer carbón.

Cando ouviu

Que naceu Xesús

Veu correndo

A dala boa nova.”

(canción tradicional vasca)

Un carboeiro de orixe navarro que trae regalos ós nenos de toda a área xeográfica de Euskal Herria (Esukadi, Navarra e País Vasco Francés) o día 25 de Decembro. Este barrigudo con chapela e pipa, tamén descrito na popular canción que lle dedican os cativos como “teimudo e sen intelixencia” (buruhandia, entendimendu gabea) vive na montaña illado da sociedade dedicado á fabricación do carbón vexetal, comendo e bebendo de ben, ata que chega o Nadal e baixa ás poboacións.

3-olentzero-4
Olentzero é representado coma un carboeiro co traxe tradiconal vasco.

O Anguleru, un Papá Noel de nova creación

“Nun esistiría nengún personaxe mitolóxicu, nin na nuesa comunidá autónoma nin fuera d’ella, que reparta regalos per Navidá”

(Víctor Raúl Pintado Rey, profesor Asturiano)

No Principado tamén atopamos unha figura parecida a estes Papá Noel, pero que non ten tanta tradición; senón que foi creada no 2008 pola asociación “Garabuxada” para achegar o Nadal á tradición asturiana. Este personaxe vai vestido cun traxe de augas amarelo propio dos pescadores de angula, oficio característico da mariña astur. Cas ganancias da venda das angulas compra regalos para os cativos que lles reparte a noite do Nadal.

l%27anguleru_2
Anguleru é a única destas personaxes que foi creada nos tempos recentes

Lembranzas dunha divindade pagá en Nadal?

Seguramente todas estas figuras estean baseadas nunha mesma personaxe, unha lembraza dun mito de tempos remotos, que cos anos  os costumes foron transformándoo para achegalo á cultura dos respectivos territorios e así poder gozar dunha tradición propia. Mais fóra de discusións de se son invención ou tradición está o sentimento que crean nos máis cativos das nosas terras, a ilusión.

(LOBIS)MULLERES SALVAXES

UNHA OLLADA ECOFEMINISTA ÁS ESQUECIDAS LOBISMULLERES

Autora: Nerea LC


Nos relatos galegos acontece un feito diferencial destacábel: nunha parte importante dos mitos relacionados cos lobishomes, os protagonistas non son homes-lobo, senón mulleres-lobo, é dicir, lobismulleres. Son mulleres que son transformadas por algún feito concreto, normalmente porque se rebelan contra un sistema patriarcal que as oprime. De xeito simbólico, piden máis comida, máis carne, máis alimentos e non só por fame, senón tamén para reivindicar o seu espazo na sociedade galega. Na antoloxía Lobos, lobas e lobishomes compilada por Xosé Ramón Mariño Ferro, aparece recollido o relato «O lobishome no sequeiro». Nel, o lobishome é o arquetípico «lobo da xente» de Vicente Risco.

Este «ecomito» parte da perspectiva ecofeminista, pois pode entenderse a través das relacións entre ecoloxía e feminismo co fin de afastarse da dominación patriarcal imposta sobre as mulleres e a natureza. Dende a década de 1970, as correntes feministas comezan a reformular a valoración da muller vinculada á natureza e atribúense novos paradigmas sociais, como son a oposición da agresividade masculina en relación co seu medio natural fronte a ética feminina do coidado que dá lugar á esperanza da conservación da vida humana. Polo tanto, mediante o ecofeminismo, non só se subverte o control muller-home, senón tamén o humano-natureza.

LOBO CASTELAO
Lobo de Castelao

A protagonista do relato anterior é unha «moza de pel branca, e de cabelo solto e longo deica a cintura, moi fermosa» (Mariño Ferro 2001: 60). Esta rapaza é vítima da fada que lle asigna a súa nai: «Vaite da casa, mala muller! ¡Mala filla! ¡Loba! Permita Deus que te volvas loba e que como os lobos andes arrastrada polo monte» (Mariño Ferro 2001: 61). Na pasaxe citada aparecen reflectidos dúas cuestións moi relevantes. Dunha banda, obsérvese a connotación negativa do alcume «loba», que revela un significado heteropatriarcal por se referir a unha muller de atributos estéticos favorábeis e, supostamente, de vida licenciosa. Doutra banda, cómpre tomar en consideración a rebelión da rapaza contra a opresión do sistema dominante.

A lobismuller quedou orfa de pai cando meniña. A súa nai volveu casar cun home que, mentres a rapaza foi cativa, nin falaba con ela, pero, ao medrar, segundo di a propia nena narradora, «acabou dándome a min máis agarimos que a mi madre» (Mariño Ferro 2001: 60). O intento de violación rematou en fracaso, xa que a valentía da rapaza permitiu que se zafara do seu agresor cortándolle unha man coa fouce. A proxenitora, máis que nai, actúa como meiga, lanzándolle a dita maldición de converterse en loba á súa propia filla, vítima dun intento de abuso sexual. Xorde así o estabelecemento dunha relación entre un personaxe dominante, un opresor, a súa nai, e un oprimido, a rapaza que sofre xa non unha soa violación aos seus dereitos, senón dous: unha por parte do violador e outra por parte da súa nai, ao negar o dereito da súa filla á verdade.

Dende unha lectura ecofeminista, pódese visualizar as contraposicións home/muller e humano/animal. Mais como é típico das lobismulleres galegas, esta relación entre humana e animal non se comprende dende a agresividade típica do lobishome masculino, senón que esta «loba» é unha vítima amábel e agradecida, claramente moi afectada pola fada que non quería nin escolleu ter. Convén esclarecer un detalle que pode pasar desapercibido: o rexeitamento prodúcese cara á fada lanzada pola nai, mais non cara á súa condición de loba, que, de feito, é considerada cun lixeiro aprecio, tal como se mostra na seguinte frase: «¡Váleme, a miña pel querida! (Mariño Ferro 2001: 60). Posibelmente, os choros da rapaza non só se xustifiquen na súa condición híbrida; é evidente que a dor emocional pode ser máis forte cá dor física do sentir queimar a súa pelica.

Ademais, sábese que as características físicas do lobo adoitan ser o que o enmarcan dentro do papel demoníaco. Porén, como se demostrou no parágrafo anterior, esa condición demoníaca non se visualiza en ningunha parte deste relato. Adxectivos como «de pegadas grandísimas e invulnerable ós tiros […] pata descomunal, negra e arrepiante. […] un fuciño longo, de grandes  dentes blancos, […] tan peludo» (Mariño Ferro 2001: 60-61) permiten atribuír —a través da implantación do medo na sociedade— significados e simbolismos negativos ao lobo. As primeiras lecturas antropocéntricas sitúan ao lobo como un animal esteticamente «arrepiante» e á humana como unha muller «fermosa», pero se se ten en conta a visión ecofeminista, isto pode representar unha crítica moi directa á presión que sofren as mulleres e os animais polo feito de posuír —ou non— determinadas características físicas, consideradas polos códigos heteropatriarcais e antroplóxicos como favorábeis ou desfavorábeis. Deste xeito, as concepcións que sitúan ao lobo como un animal negativo son reforzadas polo sentimento de medo e fobia social, cun sentimento de frustración de fondo polo feito de non seren capaces os seres humanos de exercer un dominio completo sobre el e sobre o xénero feminino.

LOBO (L.M.F.P) - copia
Lobo /fotog: Luis Miguel Fandiño Pico

As peeiras ou fadas dos lobos eran as mulleres que defendían e acompañaban aos lobos. Encarnan unha visión moito máis cordial do animal. Adoitan transformarse ou ben por unha maldición materna ou paterna ou por nacer a sétima filla dunha parella. Así o demostran os relatos «A pieira de Cotobade», «A maldita comedora de carne» ou «A Lobeira de Moraña», recompilados en Lobos, lobas e lobishomes, de Mariño Ferro. Engádase a coñecida bandoleira «Pepa a loba», que é parte do imaxinario compostelá. A raíña Lupa, Luca, Lopa, Loba ou Luparia foi a muller que acolleu no seu castelo lupario, situado en Teo, os restos do Apóstolo Santiago e, aínda que parcialmente obrigada, segundo conta o Liber Sancti Jacobi, axudou á construción do seu sepulcro. No libro de Mariño Ferro pódense atopar varios relatos como, por citar algúns exemplos, «Lupa e o Apóstolo», «A Raíña Loba en Figueirós» ou «Lupa no Pico Sacro», nos que se representa algunhas veces o prototipo de muller vingativa e sanguinaria e, outras veces, o arquetipo de salvadoras dos pobres.

En definitiva, a lobismuller pode ser entendida de moitas maneiras; a maioría non ten unha simple explicación sen mais. Como puidemos comprobar, adoita expresar varias metáforas e simbolismos que poden ser comprendidos coma un intento de ensinanza e reeducación da sociedade patriarcal, ademais de ter moi presente o espazo natural e tratalo dende un punto de vista ético e sostible. Este tipo de relato pon de manifesto a necesidade de romper coas vellas concepcións patriarcais que aínda hoxe en día, tristemente, seguen dominando. Mais nós, non esquecemos a nosa natureza salvaxe, tan só temos que deixar que a nosa lobismuller emerxa dende o máis profundo do noso ser.

Para saber máis:

Mariño Ferro, Xosé Ramón. 2001. Lobos, lobas e lobishomes. Pontevedra: Edicións do Cumio