“Unha pequena historia”

I premio de relato curto de Moreiras.

Co gallo do día das Letras Galegas que, coma xa saberedes, celébrase o vindeiro día 17 de maio no que a Asociación de Veciños de San Pedro de Moreiras (concello de Toén) realizará o seu primeiro concurso de relato curto.

Dende a revista Orballo animámosvos a participar nel, e desexamos que esta “vella aspiración” dos nosos amigos de Moreiras sexa o comezo dun certame de referencia da nosa cultura, xa que os intereses deste son os mesmos que os nosos, que dende Ourense floreza de novo o espírito da vella Atenas de Galicia.

David Sabucedo Cardero

Logo Asociación de Veciños de Moreiras


As bases do certame son as seguintes:

1. Poderán participar nesta primeira edición todas as persoas maiores de 18 anos que acheguen un relato curto propio, inédito, escrito en GALEGO e non presentado co mesmo ou outro título a ningún outro certame pendente de resolución.

2. A extensión máxima dos orixinais será de 3 folios DIN-A4 mecanografados a unha soa cara, interliñado dobre e cun tamaño mínimo de fonte de 12 puntos. Admitirase exclusivamente unha obra por participante.

3. Os traballos presentarase cun pseudónimo nun sobre pechado dentro do cal irá outro sobre que conterá dentro o nome e apelidos do autor así coma a súa dirección completa e número de teléfono . Tanto na portada dos traballos coma no exterior de sobreselos figurará: Premio relato curto “Unha pequena historia”. Moreiras 2016.

4. Os traballos remitiranse por correo certificado e por triplicado á seguinte dirección:

Casa da Cultura de Moreiras

Alcantre s/n.

Moreiras

32920 Toén (Ourense)

5. Para calquera aclaración, os interesados poderán dirixirse ao teléfono 678226242.

6. A presentación poderá realizarse ata o día 16 de maio, inclusive.

7. O fallo do concurso, que será inapelable, farase público o día 3 de setembro. Ese mesmo día darase a coñecer a composición do xurado.

8. Todos os participantes autorizan á Asociación de Veciños de Moreiras a utilización dos relatos citando ao autor dos mesmos.

9. Os premios que, están suxeitos a fiscalización española, serán os seguintes:

  • Primeiro premio: 600 euros.
  • Segundo premio: 300 euros.

10. A Asociación de Veciños non devolverá os orixinais non premiados.

11. Os concursantes polo feito de participar acepta as bases así como o fallo do xurado.

Estas bases atópanse na WEB.

XXI MITEU: Ábrese o telón

“A sátira é a arma máis eficaz contra o poder : O poder non soporta o humor , nin sequera os gorbernantes que se chaman democráticos , por que a risa libera o home dos seus medos”

DARIO FO

Durante todo o día do venres 15 de Abril a choiva fixo acto de presencia na cidade , o acto previsto para as sete da tarde ameazaba con levar o inicio do festival as galerias Sol, ironías do destino. Nembargantes, unha raiola de luz asomouse entre as nubes xusto antes do comezo, debuxando na esperanza dos xóvenes actores o poder interpretar a obra ensaiada, que xa vestidos para  o convite, esperaban no parque de San Lázaro para prender a mecha da Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU).

DSC_2666DSC_2666
Fotografía: Alberte Otero
David Nóvoa Sequeiros
Fotografía: David Nóvoa

    

David Nóvoa Sequeiros
Fotografía: David Nóvoa

Momentos antes da hora prevista, xa era inevitable. Os tambores dos percutores, puntuais, soaron nunha anterga litúrxia, tan potente e audaz que asemellándose a un ritual Cheyenne as nubes abriron paso ao sol e conseguiron que a xente se desfixese dos paraugas e desfrutase aínda máis ao ritmo dos latidos dos bombos e caixas que lle recitaban ao público a súa tempestiva e anunciaban o comezo dunha nova edición. Logo dos sons que inxertan no espectador un sorriso involuntario, as actrices e actores da escola universitaria de teatro Rosaura, abandeirados por Sabela Gago, realizaron un banquete mímico que lle abre o apetito a esta exposición orgullosa da cultura; se cadra a máis irreverente, a máis apaixoada, a máis sedenta de principios e despedidas, de berros, nostalxias e de fame por romper cadeas innecesarias.

DSC_2697DSC_2697
Fotografía: Alberte Otero
David Nóvoa Sequeiros
Fotografía: David Nóvoa  
David Nóvoa Sequeiros
Fotografía: David Nóvoa

Os nosos compañeiros da revista Orballo e fotógrafos; David Nóvoa e Alberte Otero, captaron a mímica indecente nun gran comedor urbán onde non faltaba a pementa dos formalismos sarcásticos e o saleiro dos xestos esaxerados.

DSC_2674DSC_267411
Fotografía: Alberte Otero
David Nóvoa Sequeiros
Fotografía: David Nóvoa

Ataviados cunha vestimenta branca e dourada, os novos teatreiros da cidade, que nunha sublevación enérxica acompasada coa multitude a cal invitaban a participar na maxia teatral, circularon e danzaron en contraste estético perceptible ata o fin da rúa, desplegando unha tea azulada, onde por baixo dela, os asistentes acompañábanos movendo as cadeiras ata entrar a formar parte deste movemento teatral que espertaba o corazón da cidade e que rematou na praza Eugenio Montes cunha representación final de cánticos e verbas recurrentes, celebrando xa todos xuntos o inicio dun festival que xa é peza fundamental na sensibilidade da cidade. A torta xa está servida, disfruten do Banquete.

Programa MITEU.

Pablo Gómez Portas